به تعادل خانه بنی‌آدم خوش‌آمدید.

مراسم عادل محرم چیست و چطور انجام میشود؟

اینکه ما در مراسم چه می‌کنیم توضیحش کمی سخت است ولی به‌طور ساده، ما به‌صورت دسته‌جمعی با ایجاد لرزش و ارتعاش از طریق صوت و تفکر سعی در ایجاد حوزه‌ای از جریان برای شخص متقاضی می‌کنیم که این جریان باعث تغییرات شگفت‌آوری در رخدادهای او خواهد شد که برای اهلش کامل نمایان است. اگر مشکلی دارید و از همه‌جا دل بریده‌اید، شاید اینجا تعادل را دریابید. به‌ شرط آنکه عهد کنید در صورت صحت “در هرلحظه بهترین خود باشید. “از دید طریقت بنی‌آدم، چاره کار در تعادل است و حتی شفا نیز همان تعادل است.اینجا نشان از جایی است که هم دادگاه، هم بیمارستان، هم زندان و هم‌خانه‌ی رِندان است!

اینجا “تعادل خانه” است.

اینجا چه می‌کنیم؟ توضیحش آسان نیست، باید از ما شوی تا ادراکش کنی. اما به جهت آنکه ذهنت راضی شود، آگاه باش ، ما دعا می‌کنیم که شخص نامتعادل متعادل شود! سازوکار و نحوه عملکرد دعایمان این است: با ذکر (صوت) ، رزونانسی با میدان‌های قوی‌تر انرژی (میدان الکترومغناطیس) ایجاد می‌کنیم و با تمرکز بر مشخصات داده‌شده، سعی در جاری کردن جریان در او می‌کنیم و حجم این جریان تأثیر فاحشی بر میدان انرژی دریافت‌کننده دارد و موجب تنظیم ریتم میدان و درنهایت تنظیم ریتم بدن وی می‌شود.

به‌صورت ساده: امروزه بشر دریافته است که عالم همه از انرژی است. انرژی موجب ارتعاش و لرزش است، و لرزش قابل شبیه‌سازی است.

برای درک بیشتر موضوع، می‌توانی این مفاهیم را دنبال کنی:

موج ، صوت ، رزونانسی ، موبیوس ، میدان الکترومغناطیس ، جریان الکتریکی

ماهیت تعادل چیست؟

تعادل رقصی است دسته جمعی میان وجودات .

پس خود وجود خارجی ندارد و از تاثیر وجودات مختلف بر هم حادث میشود. برای درکش ، محیطی را که در آن هستی صحنه رقصی را در نظر بگیر ، هر کدام از حاضرین که حرکت کنند، محدودیت های جدیدی از فضا برای دیگران اتفاق می افتد. حاضرین اینقدر تکان میخورند تا به نظمی میرسند که پایدار باشد یعنی با وجود محدودیتها میتوانند حرکت کنند که در این حالت تعادل کل صحنه برقرار شده است. بدیهی است که در این میان، بعضی از حاضرین نمیتوانند تعادل درون خود را با تعادل صحنه حاضر وقف دهند و با از دست دادن تعادل درون، سینی بر زمین میافتد و هر تکه اش نصیب رهگذری می شود که از کنارش گذر می کند.

تعادل در ابعاد مختلف

فیزیک : هنگامی جسمی در تعادل است که نتیجه همه نیروهای وارد بر آن برابر صفر باشد .

شیمی : کامل نشدن واکنش شیمیایی در اثر پیدایش واکنش معکوس که در پایان دو  واکنش با سرعت مساوی انجام می‌گیرد و دستگاه بی تغییر می‌ماند.

روانشناسی : وضعیتی که شخص در آن حالت مطلوب و طبیعی دارد و در برابر محرک‌ها واکنش طبیعی از خود نشان می‌دهد.

هنر : تناسب

 

قانون بقاء در چرخه ها

فرزندم ، خوردن ، خوابیدن ، تولید مثل ، و تلاش برای این سه به صورت پیش فرض برای همه آنانی که به این چرخه ها وارد میشوند تعریف شده و آنان تمام رفتارهایشان بر مبنای این موارد شکل می گیرد و به نوعی نقطه اشتراک تمام اهل چرخه ها همین است که تو آنرا طبیعی میپنداری.

تامل کن.

اگر نیک بنگری خواهی دید که آنان برای ماندن ، سینی چند ضلعی را روی سر نهاده اند که به آنان تجسم میدهد و با این جسم در چرخه ها گذران می گنند، پس آنان برای جسم داشتن نیاز به حفظ تعادل این سینی روی سر دارند و اگاهانه یا نا آگاهانه، تلاش بر حفظ این تعادل میکنند. پس تا زمانی که سینی را روی سر دارند بواسطه داشتن جسد از اختیار محدود به شعورشان استفاده میکنند و زمانی که تعادل از کف برفت جسد را از دست داده و بدنبال کسب تعادل در چرخه ای دیگر وارد میشوند و این موضوع تا زمانی که چرخه ها پایدار است ادامه دارد.

فرزندم ، اهل زمین عوارض این تعادل را با نامهای سلامتی ، شفا و خیر می خوانند. تو به تعادل دقت کن و اجازه مده که اسامی تو را به سرزمینهایی برند که مبادا تاثیر نامناسبی بر تعادلت بگذارد. و اما در این میان ، این آدمی است که هم به فکر تعادل خویش و هم به فکر تعادل دیگران است و این مهم از شعور او نشآت میگیرد که خود نشانه شاهزادگی است. دقت کن که حدوث هر تعادلی به معنی از بین رفتن تعادلات دیگر است.

 

!!! اینجا کسی ادعایی ندارد پس اگر اهل این وادی نیستی رد شو و برو !!!

جهت تعادل جسم و ذهن از این کلیپ ها استفاده شود.

نوای شفا 

حاوی دو فرکانس با تناسب یازده طلایی ، مناسب برای از بین بردن درد ها

شاید شنیدنش کمی در ابتدا سخت باشد ولی تاثیرش مشهود است.

فرم درخواست انجام مراسم عادل محرم

پر کردن این فرم به منزله قبول این عهد است که در صورت ایجاد تعادل متعهد میشوید که همواره بهترین خود باشید و به مدت سه سال، ماهیانه یک روز هشت ساعته را برای یاری رساندن در انجام امور خیریه بنیاد بنی آدم اختصاص دهید.