راهنمای تمرین تمرکز

این تمرین برای چیست؟

مرغ خیال همان ذهن است.
این تمرین پایه تسلط شما بر ذهن است.
در نظر بگیرید هر زمان که چیزی را تصور می کنید ،مرغی بال می زند و به مقصدی میرسد. این مقصد همان تصور شماست که مرغ خیال به آن جا رسیده است. این مرغ جایی برای نشستن ندارد و دائم از جایی به جای دیگر می پرد. نکته مهم اینجاست که چگونه مقصد پروازش مشخص می شود؟
اگر شما مقصد را مشخص نکنید چه کسی یا چطور مقصد مشخص می شود!
هر وقت احساس افسردگی داشتید بدانید که مرغ خیال شما در مخزن حافظه شما (گذشته شما) در حال گشت و گذار است.
و هر وقت احساس استرس داشتید بدانید که مرغ خیال شما به سمت آینده نیامده، در حال پرواز است و این پرواز را با ترکیب الگوهای گذشته انجام می دهد.
ودر حقیقت شما در حال بررسی احتمالاتی هستید که از قبل با الگو هایش آشنا شده اید.
اگر به دنبال تعادل می گردید، تعادل در نقطه “حال ” یا همان ” آن” می باشد یعنی شما برای بدست آوردن تعادل باید مرغ خیال خود را کنترل کنید تا در ” حال ” پرواز کند و آگاه باشید تنها جایی که قادر به ایجاد تغییر هستید همان ” حال ” یا ” آن ” می باشد.
این تمرین برای درک ” آن ” و تسلط بر ذهن است.

دایره سفید میدان پرواز مرغ ذهن شماست.

ما تمرین تمرکز بر دایره چطور انجام می شود:
دقت داشته باشید که دایره سفید میدان پرواز مرغ ذهن شماست.
برای انجام این تمرین، به یک دایره سفید روی کاغذ سیاه نیاز داریم که می توانید از یکی از موارد زیر را استفاده کنید:
یک- پرینت دایره ای سفید در مرکز کاغذ سیاه ابعاد مناسب
دو- ساخت کاغذ تمرین بوسیله ی مقوای سیاه درابعاد مناسب و چسباندن دایره ی سفید برش خورده در مرکز
سه- استفاده از تصویر تمرین دایره در کلیپ بیدار شو
چهار- تصور دایره سفید و تمرین با چشم بسته ، این حالت فقط به نورجویانی توصیه می شود که در تمرین تمرکز روی دایره سفید با چشم باز تسلط نسبی پیدا کرده اند.

اکیدا” توصیه می شود قبل از شروع این نوع تمرین با نوردار خود مشورت کنید.
پس از فراهم کردن دایره سفید روی سطح سیاه آن را روبروی خود قرار داده و به ترتیب زیر عمل کنید.
۱- ارسال علامت دو دست در گروه مربوطه
۲-  نشستن در جایی راحت با ستون فقرات و گردنی صاف و بدون خمیدگی در ناحیه کمر، بدون تکیه دادن
۳- قرار گرفتن کف دست ها روی پا یا سر زانوها
۴- نگاه کردن، خیره شدن و متمرکز ماندن روی دایره ی سفید،در این حالت نباید به ذهنتان اجازه خروج از دایره سفید را بدهید بنابراین تنها تصویر فعال بودن در دایره سفید است.
۵- بلافاصله پس از اتمام تمرین، ارسال علامت دو دست در گروه مربوطه با حضور قلب و تسلط خویشتن بر ذهن.
آگاه باشید پَرش های ذهن به صورت تولید تصویر یا کلام است، هر گاه مرغ خیال از دایره سفید پرواز کند شما را به گذشته یا آینده خواهد برد.
در صورت آگاهی از پرش فکر مراحل زیر طی شود:
۱-  بالا آوردن کف دست راست به صورت کامل و نشان دادن آن به روبرو، بلافاصله پس از آگاهی از پرش مرغ خیال
۲- بازگرداندن ذهن به دایره سفید با تقویت توجه
۳- پایین آوردن دست راست و تمرکز روی دایره سفید
توجه: دقت کنید که دسته بندی،موضوع و … افکار مورد توجه نیستند، بلکه آگاهی از حضور هر فکر، بالا بردن دست راست و متمرکز ماندن روی دایره سفید، هدف اصلی تمرین تمرکز بر دایره است.

در انجام صحیح تمرین کوشا باشید.

 

تمرین تمرکز- آموزش عملی