قوانین و مفاهیم پایه

خوش آمدید

حال که توفیق قدم گذاشتن در این راه و حضور در کشتی بنی آدم حاصل شده، لازم است تا از اصول این راه نیز مطلع شوی. به منظور آغاز هر گفت و گو درجلسات، سلام و خداحافظی کردن و همچنین ادای احترام و رعایت ادب در طریقت بنی آدم، شیوه ای خاص در نظر گرفته شده است.

لزوم انجام تمرینهای تمرکز

آنچه در این مسیر سبب رهایی از اسارت ذهن و بازگشت به جایگاه شاهزادگی میشود، همانا انجام تمرین ها به صورت مستمر و کاملا جدی است که نتیجه آن بالا رفتن محسوس کیفیت در هر لحظه ی زندگی است. جویندگان نور تنها از طریق چراغ دل خود قادر خواهند بود تا از تاریکی ها بیرون بیایند و این مهم تنها از طریق بدست کردن انگشتر اراده، خویشتن داری و خویش انضباطی میسر میشود. تمرین تمرکز در هرروز حداقل سه مرتبه و هر بار به مدت پنج الی پانزده دقیقه انجام خواهد شد. 

استپ سام - کنترل فوری ذهن

زمانی که سام عزیز در حین صحبت نورجویی دست راست خود را بالا می برند، شایسته است که نورجو صحبت خود را قطع نموده و مرغ خیال خویش را مهار کند(ذهن خویش را کنترل کند)، برای اینکار تکرار الگوی “تمرکز روی دایره سفید” پیشنهاد میشود .

 

طریقه سلام و احترام

نحوه ی سلام و احترام به شرح زیر است:

ادای احترام در مقابل سام عزیز: دست ها به حالت ضربدر، با کف دستان باز روی قفسه سینه قرار میگیرند. ابتدا دست چپ و سپس دست راست بر روی دست چپ قرار خواهد گرفت.

ادای احترام به یاران عزیز: به همان شیوه ی ادای احترام در مقابل سام عزیز صورت می گیرد با این تفاوت که دست ها روی سینه،مشت شده خواهند بود.

دقت کنید این حرکت حاوی شعور سلام ، احوالپرسی و عرض ارادت به طرف مقابل خواهد بود . در دوره سفید پوش راجع به سوار کردن شعور بر مرکب اندیشه خواهیم آموخت.

نیایش - اتصال به منبع آفرینش

توجه داشته باشید در طریقت بنی آدم مکانیسم اتصال به منبع آفرینش یا همان نیایش ، تمرین گوی به شرح ذیل است:

کنترل مرغ خیال 

انتخاب مقصد 

پرواز پر قدرت مرغ خیال و دسترسی به سطح گوی (نهایت پرواز مرغ خیال)

به کار گیری مرغ دل جهت خروج از گوی و انجام مکاشفه در طبقات خارج از گوی

که بنا  به سطح مورد مکاشفه، احتمالا با حالتی از لرزش در ناحیه سینه همراه خواهد بود .

فلسفه ارسال علامت دو دست

طواف کعبه دل کن اگر دلی داری

نورجوی گرامی 

شما به حضور در میان اهالی بنی آدم دعوت شده ای.

اجتماع بنی آدمیان، شبانه روز گرداگرد کعبه دل خود در حال طواف هستند. هر زمان که یکی از تمرینات خواسته شده در طریقت بنی آدم را انجام می دهی، کم یا بیش در حال تجربه ای از اتصال هستی و نیایش چیزی جز همین تجربه اتصال نیست.

در طریقت، همگی با هم یک می شویم، آن زمان که تو خوابی دیگرانی از ما بیدارند و آنگاه که آنها خوابند تو بیداری.

اینطور همواره افرادی از ما نور آتش وصل را زنده نگه می دارند و این سماع دسته جمعی، گرداگرد این نور هرگز متوقف نمی شود.

نیایش جمعی ما صفوفی دارد و آنها که فعالتر هستند به ترتیب در صفوف اول می ایستند و آنها که به هر دلیل فعالیت کمتری دارند، به ترتیب در حلقه های دورتر از مرکز می ایستند.

نام این حلقه ها که در این برهه، فعلا به صورت گروه هایی در تلگرام تعریف شده است، به ترتیب:

وادی طلب

دهکده سلیمان

مسیر تابان

آدم آباد

است که بسته به سطح نورجویی و میزان فعالیت خود به یکی از این صفوف دعوت می شوی.

ما اهالی طریقت بنی آدم، هربار که یکی از تمرینات طریقت را با “توجه” انجام می دهیم و یا آنگاه که با تجربه ای (کم و بیش) از “وصل” از جایگاه خویشتن بر ذهن خود سوار می شویم، با ارسال علامت “دو دست” در گروه خود، این تجربه را اعلام می کنیم و علامت “دو دست” همه جا به این معناست که من با آگاهی و هوشیاری و مسلط بر ذهن خود این لحظه را سپری کردم.

پس از ورود به بنی آدم تصویری را که از فعالیت اعضا مشاهده خواهی کرد، همچون سماع شبانه روزی یاران و همراهان در خاطر بسپار.

و

خوشا آنان که دائم در نمازند

برکت و نور باد

تذکر مهم : ارسال هر گونه پیام‌ الهام بخش، تبلیغات، کلام و گفت و گو در گروه های بنیاد آگاهی بنی آدم غیر مجاز میباشد و به محض تخلف عضویت خاطی معلق می شود و تنها در صورت پرسش سوال های احتمالی از طرف سام عزیز، پاسخ دادن جایز خواهد بود.